Congrid lanseerasi digitaalisen betonointipöytäkirjan

04
Sep
2019

Congrid laajentaa tuoteperhettään digitaalisella betonointipöytäkirjalla. 

Congrid Oy:n KIRAhub (Ent. Kira-digi) -hankkeesta syntynyt ratkaisu helpottaa betonirakenteiden laadunvarmistusta sekä mahdollistaa rakenteiden elinkaaren tehokkaamman hallinnan. 

Digitaalista betonointipöytäkirjaa käyttämällä rakennusyritykset pääsevät tallentamaan betonirakenteiden dokumentoinnin digitaaliselle alustalle, paperin tai Excel-tiedostojen sijaan. Ratkaisun avulla betonoinnin pöytäkirjat voidaan suunnitella ja dokumentoida yhteen paikkaan sekä seurata tiedonkulkua reaaliaikaisesti, jolloin puutteisiin ja virheisiin on helpompi reagoida. Rakennusalalle digitaalinen betonointipöytäkirja tarjoaa mahdollisuuden parempaan ennakointiin, tiedonkulkuun sekä yhteistyöhön eri tahojen välillä.  

Congridin perustajajäsenen, rakennusmestari Matti Huuskon mukaan digitaalisen betonointipöytäkirjan ottaminen osaksi laadunvarmistusta on merkittävä askel kohti rakennusalan digitalisaatiota. 

“ Betonin valmistus on monivaiheinen prosessi, jonka lopputulemaan vaikuttavat monet tekijät, kuten osaaminen, varmistustoimenpiteet sekä betonin laatu. Halusimme luoda digitaalisen ratkaisun, joka parantaa tiedonkulkua ja yhteistyötä betonitoimittajien ja rakennustyömaiden välillä, jolloin jokaisella hankkeen osapuolella on pääsy dataan. Tulevaisuudessa IoT-teknologia tulee tärkeäksi osaksi betonin olosuhdehallintaa.” 

Vuonna 2013 perustettu helsinkiläinen yritys on kehittänyt ohjelmistokokonaisuuden parantamaan rakennustyömaiden laadun- ja turvallisuuden hallintaa sekä maksimoimaan työmaan tuottavuutta. Järjestelmä on käytössä yli sadalla asiakkaalla rakennustyömailla Pohjoismaissa. Ohjelmistoa käyttävät rakennusalan eri ammattilaiset, kuten rakennusyritykset, pääurakoitsijat, tilaajat ja aliurakoitsijat. 

Lisätietoa:

Matti Huusko

matti@congrid.fi

044 716 7201

Congrid, tiedote, rakentaminen, digitalisaatio