Congridin kehityspäivillä parasta antia oli yhteistyö eri yritysten kesken

syyskuuta 10, 2019 Taru Laurila Congrid, digitalisaatio

”Toiveena on, että poistumme tästä huoneesta viisaampina kuin tänne tullessamme”, Congridin myyntipäällikkö Oskar Smeds kiteytti puheessaan Congridin kehityspäivän eli Admin-päivän idean. 

Congrid kutsui syyskuun alussa joukon asiakkaitaan tapahtumaan, jonka ideana oli kuulla asiakkaiden kokemuksia Congrid-ohjelmistosta sekä kehittää rakennusalaa entistä paremmaksi yhteisvoimin. 

”Kaikki meidän tuotekehittelyssämme ja asiakaspalvelussamme pyrkii siihen, että teemme järkeviä asioita yhdessä ja murramme vanhoja toimintatapoja”, Congridin toimitusjohtaja Timo Makkonen totesi avaussanoissaan. 

Sitten olikin aika lyödä viisaat päät yhteen. Osallistujat jaettiin ryhmiin, jossa pohdittiin rakennusalan laatujohtamista ja laadunvarmistusta. Yksi asia nousi ylitse muiden: tiedonkulun haasteet. 

Monissa yrityksissä on havaittu, että tiedonkulkuun eri osapuolten – kuten työnjohdon ja työntekijöiden – välillä pitää panostaa entisestään. Myös laatuvaatimusten tunteminen ja riittävän huolellinen tarkastaminen kaipasi monella sektorilla syventymistä. 

Congridin mobiilisovellus sai kiittävää palautetta, jonka lisäksi esille nousi monta mainiota kehitysideaa. Toiveena oli esimerkiksi opetusvideot, joilla neuvottaisiin Congridin käyttöä yksinkertaisin askelin. 

”Tämä onkin jo työn alla”, Makkonen sanoi. 

Firassa työnjohtajana työskentelevä Oskari Kruth piti kehityspäivää tehokkaana ja mielenkiintoisena. Kruthin mielestä parasta antia oli vaihtaa ajatuksia eri organisaatiossa työskentelevien ihmisten kanssa.

”Paikalla oli ammattilaisia laajalla skaalalla työnjohtajista kehityspäälliköihin. Näissä tapahtumissa saa uusia ideoita, joiden avulla voi kehittää oman yrityksensä laatujohtamista.” 

Kruth on käyttänyt Congridia hyvillä mielin neljä vuotta. 

”Se on edistyksellinen ohjelmisto. Olemme saaneet urakoitsijat ja työntekijät osallistumaan laadun ja turvallisuuden valvontaan.” 

Myös SRV:n kehitysinsinööri Mika Piiroinen koki päivän tärkeimmäksi anniksi yhteistyön eri yritysten kesken. Kehityspäiviä saisi hänestä olla enemmänkin. 

”Huomasin, että kollegat eri yrityksissä painivat samojen ongelmien kanssa kuin minä.  Vaihdoimme eräänkin kollegan kanssa puhelinnumerot ja sovimme, että jatkamme keskustelua siitä, miten voisimme hyödyntää Congridia paremmin.” 

Asioiden pohtiminen yhdessä helpottaa kaikkien arkea rakennusmailla, Piiroinen huomauttaa. Hän on nimittäin havainnut, että firmojen kehitystoiveet Congridin suhteen saattavat mennä ristiin.

”Yksi haluaa esimerkiksi muuttaa mobiilisovelluksessa olevan keltaisen värin punaiseksi ja toinen haluaa muuttaa sen vihreäksi. Kompromissilla siitä voikin tullakin keltainen.” 

Piiroinen on ollut Congridin kehitystyössä mukana jo vuosia. Hän kehuu Congridin työntekijöitä siitä, että he kuuntelevat asiakkaitaan aidosti ja kehittävät sovellusta koko ajan paremmaksi yhdessä – asiakkaan nälkä nimittäin kasvaa syödessä.

”Yhteispeli pelaa. Sen huomaa, että monet Congridin kaverit ovat olleet itse työnjohtajina työmailla.”