Rakennushankkeen laadunvalvonta on yhteistyötä

22
Jan
2019

 

Miten rakennushankkeiden laadunvalvontaa tulisi parantaa? Tätä aihetta Congridin perustaja Matti Huusko pohti tammikuussa järjestetyssä Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaarissa.

Huusko antoi esityksessään vastaukseksi kolme kohtaa: tuotannon toimihenkilöiden taakan keventäminen digipalveluiden avulla,  koko organisaation sitouttaminen laadunvalvontaan ja parempi laadun ulkoinen auditointi.

1. Työnjohdolle enemmän aikaa työmaan johtamiseen

Rakennusala on ottanut Suomessa viime vuosina hyviä kehitysaskeleita turvallisuuden ja laadunhallinnan suhteen. On turvallisuusmittauksia ja -havaintoja, ohjeita ja valvontaa. Laadunhallinta ei ole kuitenkaan parantunut Huuskon mukaan niin paljon kuin pitäisi. 

”Rakennushankkeissa valvotaan rahaa, aikataulua, laatua ja turvallisuutta. Rakennusliikkeillä on ohjelmistot, jotka tuottavat dataa aikataulun ja talouden seurantaan. Mutta laadun ja työturvallisuuden data on valitettavan usein vain paperidokumentaation varassa.” 

Laatua ja työturvallisuutta koskevan tiedon saaminen datamuotoon avaisi Huuskon mukaan rakennusliikkeille aivan uusia toimintamalleja, jotka parantavat tuottavuutta.  Myös Tekesin vuonna 2005 tekemä selvitys osoitti, että mobiiliratkaisut nähdään suurimpana rakennus- ja kiinteistöalan kehitysmahdollisuutena lähitulevaisuudessa.

”Digipalveluiden käyttöönotto mahdollistaa rakennusalan nopeamman tuottavuusloikan. Yksikään sovellus tai ohjelmisto ei tietenkään korvaa ihmisten tekemää päivittäistä johtamista”, Huusko huomauttaa.

Digipalveluiden hyödyntäminen auttaisi rakennusmestareita keskittymään oleelliseen. Rakennusmestareiden aika ei tahdo tänä päivänä riittää työnlaadun ja työntekijöiden valvontaan, koska etenkin konttorityöt vievät niin paljon aikaa. Rakennusmestariksi itsekin valmistunut Huusko havahtui työskenneltyään viisi vuotta rakennustuotannossa, että työ oli ”aikamoista sihteerinhommaa.”

”Toimintamallit olivat käytännössä paperilappujen täyttämistä ja skannaamista eri yritysten järjestelmiin”, Huusko muisteli. Niinpä hän ja saman havainnon tehneet kollegat päättivät tehdä asialle jotain ja perustaa Congridin.

 

2. Kaikki mukaan tuotannon dokumentointiin

Dokumentaation ongelmana rakennustuotannossa tänä päivänä on se, että dokumentointiin sitoutuu vain tietty, pieni ryhmä. Huuskon mukaan olisi tärkeää, että koko organisaatio sitoutuu tekemään oman työvaiheensa tarkastukset.

”Meillä on paljon resursseja työntekijöistä ja aliurakoitsijoista lähtien, ketkä voivat tuottaa dokumentointia. Useampi henkilö tuottaa dataa paljon laajemmin”, Huusko sanoo.

”Eli kun esimerkiksi laatoitusmies käy tekemässä yhden kerroksen laatoitukset ja vedeneristykset, tulisi hänen joka viikko käydä läpi kylpyhuoneisiin sovitut laatukriteerit. Sisältöä kerratessa hankekohtaiset työvaiheen laatukriteerit muistuvat mieleen ja tätä kautta myös laatu paranee.”

Kun yksittäinen hanke päättyy, kaikki työmailla tuotettu data ei saisi vain kadota tuhkana tuuleen. Huusko kehottaakin alan toimijoita kehittämään Suomeen valtakunnallisen ekosysteemin, yhden paikan, johon kaikki ohjelmistotoimittajat voivat siirtää oman tietonsa.

”Näin jäljitettävyys ja avoimuus paranevat."

 

3. Parempaa laadun ulkoista auditointia

Rakennustyömailla seurataan ja mitataan joka kuukausi turvallisuutta esimerkiksi ulkoisilla auditoinneilla, mutta laadun suhteen ollaan leväperäisempiä. Miksi ihmeessä, Huusko kysyy. 

”Laatudokumentointia valvotaan yleensä vasta hankkeen loppuauditoinnissa." Tässä piile se vaara, että unohdetaan miksi tarkastuksia ylipäänsä tehdään. Oikea toimintatapa olisi tarkastaa työ heti työvaiheen valmistumisen jälkeen, sen sijaan että myöhemmin täytetään tarkastusdokumentti vain itse dokumentin takia.

Laadun suhteen tulisi tehdä viikoittaisia tai kuukausittaisia pistotarkastuksia, sisäisiä tai ulkoisia. Tämä saisi työntekijät ajattelemaan nykyistä enemmän laatua joka viikko työmaan arjessa. 

”Kun kaikki dokumentaatio kerätään järkeistettynä datana, rakennusyrityksille avautuu aivan uusia mahdollisuuksia. Datan avulla voidaan löytää esimerkiksi ongelmakohdat, joissa laadunhallinta mättää. Tämä johtaa parempaan tuottavuuteen.”

Huusko peräänkuuluttaakin kulttuurin muutosta koko alalla ja uusiin toimintatapoihin sitoutumista.

”Ei tehdä asioita enää samalla vanhalla kaavalla, vaan hyödynnetään ohjelmistoja ja digitalisaatiota kaikissa yrityksissä ja toimintatavoissa.”

 

Voit katsoa kokonaisuudessaan seminaarin esitykset seuraavan linkin kautta:

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2019

Matti Huuskon esitys seuraavan linkin kautta:

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2019 - Matti Huusko

Congrid, tapahtumat, laatu, turvallisuus, rakentaminen