Öppenhet för förändringar

12
Dec
2019

 

Digitaliseringen påverkar alla industrier och företag. Den växande efterfrågan för nya innovationer ökar förändringstakten inom byggbranschen. 

Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen krävs det en omställning av industrins kultur och tankesätt för att ta till vara på den dynamik och smidighet som den digitala tekniken ger. Hur kommer denna övergångskultur att påverka byggindustrin? 

Detta är starkt förknippat med hur vi hanterar information, lär oss från uppgifter och tar människor ur deras silos för att kommunicera öppet. Vi måste ta till oss förändringar för att kunna garantera byggindustrins framtid.

Fördelarna med att förändra byggindustrins kultur:

- Förbättrad kvalitet och säkerhet på plats
- Ökat förtroende för det gemensamma målet
- Byggprogram för att kommunicera med varandra
- Dela kunskaper, erfarenheter och bästa praxis öppenhet i informationen ger en stark grund för kvalitets-och säkerhetskulturen som påverkar människor och processer i hela värdekedjan 

Personligt engagemang och vilja till förändring krävs för att skapa innovationer och gå i den riktning som industrin tar. 

Congrid accelererar den digitala förändringstakten genom att skapa lösningar för byggbranschen som förbättrar samarbetet mellan alla parter samtidigt som kvalitets- och säkerhetskulturen förändras. Om du letar efter en partner för att förbättra kvalitets- och säkerhetshantering, ta nästa steg tillsammans.

digitalisering, teknologi, bygg