Case Varte Oy – Projektitoiminnan tehostaminen digitalisaation avulla

kesäkuuta 17, 2022 Congrid congrid, asiakkaat

Tampere Smart City Week konferenssin ja expon kanssa yhteistyössä järjestetty DigITre keräsi  ICT-alan ammattilaiset yhteen verkostoitumaan ja vaihtamaan ajatuksia. Tampereen Nokia Arenalla 14.6.-15.6. järjestetty ammattitapahtuma esitteli käytännön esimerkkien kautta työarkea helpottavia ohjelmistoja, palveluita, koneita ja laitteita. Kaksipäiväisessä tapahtumassa keynote-puheenvuorot, seminaarit ja työpajat valottivat ICT-alan keskeisiä teemoja ja suuntauksia tietoturvan, liiketoiminnan modernisoinnin sekä älykkäiden ratkaisujen saralla. 

Derigo Oy:n operatiivinen johtaja Jussi Rantala sekä Varte Oy:n laatu-, työturvallisuus-, ja kehityspäällikkö Jyri Seppänen käsittelivät yhteisessä puheenvuorossaan projektitoiminnan tehostamista Derigon Pro3-ja Congrid- järjestelmien avulla. Puheenvuorossa taustoitettiin myös Varte Oy:n lähtötilannetta ja digitalisaation avulla haettavia hyötyjä. 

Yhtenä lähtökohtana kehittämiselle oli luopuminen olemassa olevista järjestelmistä sekä ottaa käyttöön rakennusalalla yleisesti käytössä olevia ohjelmistoja. Tarvekartoituksen jälkeen Vartella päädyttiin valitsemaan Pro3 ja Congrid järjestelmät sekä ottamaan käyttöön niiden välinen integraatio.

Läpinäkyvyys osaksi arkea

Puheenvuorossaan Seppänen painotti, että avoimuus ja luottamus rakentavat vahvan perustan yhteistyölle. Kun molemminpuoleinen luottamus on kunnossa, voidaan kaikista asioista keskustella ja etsiä yhdessä yrityksen toimintaa tukevat ratkaisut. Yrityksen tahtotila järjestelmien käyttöönoton ja niiden välisen integraation suhteen oli, että tiedon tulee liikkua vaivattomasti eri järjestelmien välillä. Selkeät toiminnallisuudet varmistavat Seppäsen mukaan sen, että myös uusien työntekijöiden on helppo omaksua sen käyttö. 

 Yhteistyön tavoitteena on edistää rakennusalan kehitystä parantamalla kokonaislaadun ja työturvallisuuden hallintaa työmaalta ylimpään johtoon asti. Kun kaikki yrityksen keskeiset mittarit ja raportit ovat saatavilla yhdestä paikasta, niin yhdenmukaiset käytännöt ja mittarit mahdollistavat toimipisteiden ja työmaiden luotettavan vertailun. Projektien data tulee johtamisen keskiöön, kun työmaan ajankohtainen tilannetieto on käytettävissä kaikilla tasoilla aina ylimpään johtoon asti. 

Derigon Pro3-projektihallintaohjelmiston ja Congrid-järjestelmän avointen rajapintojen ansiosta kaikki Varte-konsernin projektien keskeiset tiedot ja mittarit ovat saatavilla yhdestä raportointi- ja seurantatyökalusta.

Tutustu tarkemmin Varte-yhtiöt Oy:n kokemuksiin Pro3:en ja Congridin käytöstä sekä niiden integraatiosta.