Congrid julkaisi digitaalisen tarkastusasiakirjan, joka helpottaa rakennustyömaiden laadun hallintaa ja seurantaa

kesäkuuta 23, 2021 Congrid tuotejulkaisu, tiedote, congrid

Congrid on julkaissut digitaalisen tarkastusasiakirjan helpottamaan ja selkeyttämään rakennustyömaiden arkea. Tarkastusasiakirjan  tarkoituksena on ohjata työmaita hyvän rakentamistavan ja asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseen.

Digitaalisella tarkastusasiakirjalla ei tehdä itsessään tarkastuksia, vaan työkalu on suunniteltu projektitason tehtävienhallintaan ja hyväksyntään varten.

Tarkastusasiakirjaan on kirjattu tärkeimmät tarkastettavat asiat, riskialtteimmat työvaiheet ja viranomaiskatselmukset. Vastuuhenkilöt varmentavat suoritetut tarkastukset tarkastusasiakirjaan omalla allekirjoituksellaan. Vastaava työnjohtaja on puolestaan velvoitettu valvomaan, että tarkastusasiakirja on ajan tasalla ja että vastuuhenkilöt ovat suorittaneet vaaditut tarkastukset.

Tarkastusasiakirja lähtee yleensä jo ensimmäiselle luonnokselle hankesuunnitteluvaiheessa. Rakennuspäällikkö, projektipäällikkö, tilaaja sekä suunnittelijat käyvät keskenään läpi suunnitteluun ja projektinhallintaan liittyvät asiat.

Rakennusalalla on ongelmana tällä hetkellä se, että hankesuunnitteluvaiheessa sovitut tehtävät ja päätökset eivät aina saavuta projektin pääurakoitsijan työnjohtoa. Tieto jää liian pienen porukan sisälle, eikä näin ollen auta rakennusprojektia isommassa mittakaavassa.

Digitaalinen tarkastusasiakirja tuo projektinhallinnalle läpinäkyvyyttä ja nopeuttaa eri tehtävien ratkaisemista. Kaikilla osapuolilla on reaaliaikainen tilannekuva eri työryhmien tilanteesta

Monen rakennushankkeen ongelmana on tehtävien hallitseminen ja niiden edistymisestä keskusteleminen, sanoo Congridin tuotemarkkinointipäällikkö Matti Huusko.

”Tehtävät kirjataan usein palaverimuistioon, jonka jälkeen niiden tilannetta päivitetään sähköpostiviestien avulla. Myöskään kokonaistilanteen seuranta ei ole aina ajan tasalla koko organisaation välillä. Loimme tarkastusasiakirjan helpottamaan tätä tilannetta.”

SRV Rakennus Oy on tehnyt jo vuosia yhteistyötä Congridin kanssa. Yritykset pohtivat ja kehittävät yhteistyössä rakennusalan kaipaamia työkaluja. SRV:n kehitysinsinööri Mika Piiroisen mukaan digitaalinen tarkastusasiakirja tuo helpotuksia työmaan johdolle.

”Kun työmaan eri vaiheiden suunnittelu tehdään hyvin jo ennen työvaiheiden alkua, niin sen jälkeen tarkastukset on helppo tehdä. Digitaalinen tarkastusasiakirja helpottaa ja selkeyttää paljon työmaiden laadun hallintaa, seurantaa sekä vastuualueita.”

Digitaalisen tarkastusasiakirjan avulla tarkastusvastuut on myös aiempaa helpompaa jakaa vastuullisten henkilöiden kesken, Piiroinen sanoo. Henkilöt voi tarvittaessa niin ikään ryhmitellä.

”Jos tietyssä työvaiheessa tarvitaan esimerkiksi eri suunnittelualojen henkilöiden hyväksynnät, niin eri henkilöt voidaan ryhmitellä samaan tarkastusasiakirjan työvaiheeseen”, Piiroinen kuvaa.

New call-to-action

Congridin julkaisema uusi digitaalinen tarkastusasiakirja on osa ohjelmiston laadunhallinnan kokonaisuutta. Yritykset voivat räätälöidä omia hankekohtaisia tarkastusasiakirjan sisältöjä ja ottaa nämä käyttöön muutaman asetuksen avulla ohjelmistossa. Tarkastusasiakirja linkittyy myös osana projektikohtaisia laadunvarmistusmatriiseja, joiden kautta hallitaan normaaliin tapaan työmaalle suunniteltuja tarkastuskokonaisuuksia.

Congrid julkaisee loppukesästä 2021 koko rakennusalan käyttöön tarkoitetun valmiin asuinkerrostalohankkeiden tarkastusasiakirjasisällön, joka on tehty yhteistyössä Rakennusteollisuus RT:n ja Congridin Otto Ruususen diplomityötä. Sisältö kattaa myös kantavien rakenteiden sekä kuivaketju10 vaadittavat tehtävät.

Tarkastusasiakirja on heti saatavilla. Voit lukea tuotteesta lisää osoitteesta: www.congrid.fi/tarkastusasiakirja.