Congrid laati yli 1 000 tarkastuslistaa rakentamisen eri toimialojen tarpeisiin

helmikuuta 17, 2021 Congrid yhteistyö, tiedote, laatu

Ohjelmiston tärkeänä osana olevissa laadunvarmistusmatriiseissa on nyt työvaihekohtaiset rivit tarkastuslistoineen infrarakentamisen, linjasaneerausten ja taloteknisten töiden laadunvalvontaa varten.

Laadunvarmistusmatriisi tarkastuslistoineen tuo järjestelmällisemmän tavan rakentamisen laadunvalvontaan. Laadunvarmistusmatriisi koostuu eri työvaihekokonaisuuksista, joita tietyn tyyppiset rakennushankkeet sisältävät. Tämän lisäksi niissä on sarakkeet kuvaamaan työvaiheen etenemistä. Näiden risteyskohdasta löytyy kyseistä vaihetta varten valmis, alan aineistoon pohjautuva ja tarpeen mukaan muokattava tarkastuslista.

Matriisit ovat tarjolla Congrid-ohjelmistosta niille käyttäjille ja asiakkaille, jotka käyttävät laatutyökalua. Congridin ohjelmistosta on löytynyt jo aiemmin rakennusteknisten töiden matriisit, mutta nyt mukaan on lisätty matriisit myös infrarakentamisen, linjasaneerauksen ja taloteknisten töiden laadunvalvontaa varten.

Miksi nyt syntynyt aineisto on poikkeuksellinen?

Miten tämä hanke eroaa normaalista rakennusalan laadunvarmistusaineiston tuotosta, mitä on tehty viime vuosikymmeninä kiitettävä määrä? Matriisit listoineen mahdollistavat paitsi laatuaineiston tarkastelun kentällä, myös varsinaisen laaduntarkastustyön raportteineen.

Näin ollen yhden ohjelman avulla voi suunnitella laadunvarmistustoimenpiteet, tehdä tarkastukset työmaalla valokuvineen ja lopulta varmistaa, että havaitut puutteet korjataan ja työvaihe saadaan valmiiksi.

Alan toimijat pystyvät siis aiempaa helpommin aloittamaan systemaattisen laadunvarmistuksen verrattuna tilanteeseen, jossa jokainen toimija kävisi aineistot itse läpi ja laatisi omat listansa. Suurilla yrityksillä on tähän helpommin resurssit, mutta heillekin työ säästää huomattavan määrän aikaa. Nykyinen ratkaisu on suuri kädenojennus pk-yrityksille, joilla on rajallisemmat resurssit. Ratkaisun avulla voidaan nostaa alan keskimääräistä laadunvarmistuksen tasoa.

Milloin ja miten hanke toteutettiin?

Matriisit ja tarkastuslistat laadittiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa niin kutsuttuna Innovaatioprojektina. Kaksi Metropolian opiskelijaa, Tuomas Jääskeläinen (Congrid) ja Anssi Yppärilä (YIT), teki hankkeen oppilastyönä. Suunnittelussa oli mukana myös suuri määrä

Congridin asiakkaita ja käyttäjiä eri toimialoilta. Heidän avullaan varmistettiin, että sisältö on relevanttia ja tarpeellista.

Projekti aloitettiin syksyllä 2020 ensin haastatteluilla ja aineiston tutkimisella. Kun linjat, rajaus ja rakenne oli selvillä, alkoi varsinainen tarkastuslistojen luonti. Matriisit valmistuivat tammi- helmikuun vaihteessa ja ovat nyt kaikkien Congrid-käyttäjien ulottuvilla.

Congridin myyntipäällikkö, rakennusinsinööri Oskar Smeds uskoo, että innovaatioprojektilla on harvinaisen paljon vaikutusta rakennusalan laaduntuottokykyyn.

”On hienoa, että oppilaitokset tekevät näin konkreettista ja työelämälähtöistä toimintaa, joka on ajan hermolla. Projekti osoitti taas, että nuorissa on tulevaisuus. Myös meille Congridissa on kunnia-asia olla osaltaan mukana viemässä rakennusalaa eteenpäin esimerkiksi digitalisaation avulla.”

Congridin Customer Success Specialist ja Metropolian rakennustekniikan opiskelija Tuomas Jääskeläinen oli toinen hankkeessa mukana olevista opiskelijoista. Häntä motivoi ennen kaikkea hankkeen merkityksellisyys.

”Jo heti hankkeen alussa oli selvää, miten tarpeellista työtä pääsemme tekemään. Projekti helpottaa monien ammattilaisten työtä ja vaikuttaa rakentamisen laatuun.”

Innovaatioprojektit, jotka tehdään yhteistyössä Metropolian kumppaniyritysten ja organisaatioiden kanssa, ovat merkittävä osa ammattikorkeakoulun toimintaa. Opiskelijat voivat hyödyntää osaamistaan työelämää palvelevissa projekteissa, oppia uutta ja saada käyttöönsä innovatiivisia oivalluksia sekä tuloksia.

Jääskeläisen ja Yppärilän innovaatioprojektia ohjannut lehtori Anu Ilander iloitsee onnistuneesta hankkeesta. Projekti hoidettiin oppikirjamaisesti aina aloituskokouksen pitämisestä ja välivaiheiden tsekkauksesta loppuraportointiin asti, Ilander sanoo.

”Opiskelijat olivat motivoituneita työn sisältöön ja tavoitteisiin. He tekivät valtavan työn edistääkseen matriisia, ja opettavainen projekti onnistuikin yli odotusten. Opiskelijoille tämä oli huippuprojekti, joka hyödyttää suoraan myös yritystä.”

Lisätietoa:

Oskar Smeds, Myyntipäällikkö, Congrid, 050 570 0934, oskar.smeds@congrid.fi

Tuomas Jääskeläinen, Customer Success Specialist, Congrid, tuomas.jaaskelainen@congrid.fi

Anu Ilander, lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu, 040 649 5363, Anu.Ilander@metropolia.fi