Congrid sai erinomaisen tuloksen asiakkaille tehdyssä tutkimuksessa – yksi kriteeri nousi ylitse muiden

maaliskuuta 18, 2021 Congrid turvallisuus, congrid, laatu, asiakkaat

”Täytyy olla tyytyväinen”, Congridin toimitusjohtaja Timo Makkonen tuumaa.

Congrid teetti lokakuussa 2020 asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka toteutti konsulttiyhtiö PwC Suomi. Asiakastyytyväisyystutkimuksessa selvitettiin nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden ajatuksia Congridin sovelluksesta.

PwC haastatteli yhteensä 36:tta nykyistä ja potentiaalista asiakasta Suomesta ja Ruotsista. Congrid oli tuttu myös osalle potentiaalisista asiakkaista, eli he olivat esimerkiksi koekäyttäneet sovellusta työmaalla.

”Kyselyn otos on pieni, mutta suuntaa antava”, Makkonen sanoo. Ja se suunta on sangen positiivinen.

Kysely osoitti, että Congridin asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä Congridiin. Tätä mitattiin NPS-luvulla (Net Promoter Score), joka on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari.

Haastateltavat arvioivat asteikolla 1–10, kuinka todennäköisesti he suosittelevat yritystä muille. Congridin saama NPS-luku on 70, joka on erittäin korkea ja reilusti yli alan keskiarvon.

”Kyseessä on luokkansa paras sovellus, ja siksi se on myös markkinajohtaja”, yksi kyselyyn vastanneista totesi.

”Congrid helpottaa työtämme selvästi. Säästämme aikaa parhaimmillaan jopa 75 prosenttia”, toinen sanoi.

Congridin NPS-lukua on mitattu myös aiemmin eri kyselyissä, ja luku on pysynyt hyvin korkealla mittauksesta toiseen.

Lokakuun kyselyssä haastateltavat nostivat tärkeimmiksi kriteereiksi sovelluksen käyttäjäystävällisyyden, asiakaspalvelun, luotettavuuden, ominaisuudet ja hinnan.

Haastateltavat antoivat jokaisesta näistä kriteeristä Congridille arvosanan asteikolla yhdestä viiteen. Kaikki kriteerit saivat yli nelosen arvosanan.

Kaikkein tärkeimmäksi nostettiin käyttäjäystävällisyys, josta Congrid sai arvosanan 4,5. ”Sovellus on helppo oppia helppoa ja helppo käyttää”, yksi haastateltava tiivisti vastauksessaan.

Tulos ilahdutti toimitusjohtaja Timo Makkosta, koska Congrid on keskittynyt juuri siihen, että sovellus olisi mahdollisimman helppokäyttöinen.                     

”Olemme kehittäneet sovellukseen vuosien varrella useita ominaisuuksia, mutta ne eivät saa tulla käytettävyyden kustannuksella. Ominaisuuksien ja helppokäyttöisyyden pitää olla tasapainossa”, Makkonen sanoo.

Osa kyselyyn vastanneista piti käytettävyyttä tärkeimpänä kriteerinä siksi, että kaikki sovelluksen käyttäjät eivät ole diginatiiveja – eli syntyneet kännykkä kädessä.

Sovelluksen onkin oltava tarpeeksi yksinkertainen ja asiakaspalvelun pelattava, jos apua sattuu tarvitsemaan. Kyselyn mukaan Congridin asiakaspalvelu pelaa mainiosti: arvosanaksi tuli 4.4.

”Olemme keskittyneet käytettävyyden ohella asiakaspalveluun, ja se kantaa selvästi hedelmää. Tuen on oltava lähellä ja helposti saavutettavissa”, Makkonen kertoo.

Erityisesti Makkosta ilahduttaa se, että kaikki ruotsalaiset haastateltavat antoivat asiakaspalvelulle parhaan mahdollisen arvosanan. Congrid on uusi toimija Ruotsin markkinoilla, ja yritys on panostanut länsinaapurissa ennen kaikkea asiakaspalveluun.

Muista kriteereistä Congridin luotettavuus sai arvosanaksi 4,4, ominaisuudet 4,1 ja hinta 4,0. Kyselyn mukaan asiakkaat kokivat saavansa rahalle vastinetta.

Asiakastyytyväisyystutkimuksessa nousi esille toive 3D-mallinnustyökalusta, jollainen onkin paraikaa työn alla. Congrid julkaisee keväällä 2021 BIM Viewer -katseluohjelman työmaakäyttöön. Kyseessä on helppokäyttöinen mobiilisovellus työmaakäyttöön.

”Meille on tärkeää kuunnella asiakkaitamme tarkalla korvalla ja tarjota paras ratkaisu työmaiden laadun- ja turvallisuuden hallintaan”, Makkonen sanoo.