Matti Huuskon puheenvuoro FinnBuildissa: Ratkaisu rakennusalan tuottavuuden nousuun on aito kulttuurin muutos

lokakuuta 11, 2018 Neea Puro turvallisuus, congrid, laatu, rakentaminen, digitalisaatio, tapahtumat, kulttuuri


Matti Huusko esiintyi torstaina 11.10. FinnBuildin Rakennuslehden lavalla. Tässä blogipostauksessa kerromme, mitä sanottavaa Matilla oli.Matti aloitti puheenvuoronsa kertomalla siitä, kuinka Suomen rakennusalan turvallisuus on kehittynyt esimerkiksi mittauksien, havaintojen sekä toiminnan kehittämisen ansiosta. Myös Suomen laadunvarmistus on maailman mittakaavassa huippuluokkaa. Taustalla piilee kuitenkin ongelma siitä, että toimistotyön määrä kasvaa jatkuvasti, vaikka työnjohdon pitäisi olla työmaalla johtamassa tuotantoa.

Matti painotti, että jo 13 vuotta sitten julkaistussa TEKES-tutkimuksessa mobiiliratkaisut nähtiin suurimpana rakennus- ja kiinteistöalan kehitysmahdollisuutena. Matin mukaan yritysten on hahmotettava niiden keskeinen rooli kilpailutekijänä viimeistään nyt. 

Toinen tärkeä ja ajankohtainen aihe on rakennusalan tuottavuusloikka, joka on herättänyt paljon keskustelua. Eräs syy, joka jarruttaa rakennusalan tuottavuuden kehittymistä, piilee dokumentoinnin nykytilanteessa: vain suppea joukko tekee laatu- ja turvallisuustarkastuksia työmaalla, mikä hidastaa esimerkiksi virheisiin reagoimista. 

Matin mukaan koko organisaatio tulee sitouttaa ja osallistaa tekemään oman osa-alueensa dokumentoinnissa. Tavoitteisiin päästään nopeammin, kun otetaan huomioon seuraavat seikat:

1. Koko organisaation tulee sitoutua uusiin toimintatapoihin

2. Digitalisaatiota tulee hyödyntää rohkeammin

3. Työmaalta kerättyä dataa täytyy hyödyntää tehokkaasti.

Ratkaisu rakennusalan tuottavuusloikkaan on aito kulttuurin muutos. 

Kulttuurin muutos ei tapahdu Matin mukaan hetkessä, mutta sen toteuttamisella yritykset tulevat säästämään huomattavan määrän sekä resursseja että kustannuksia pitkällä juoksulla. Yhteistyö nuorempien organisaatioiden kanssa voi helpottaa kulttuurin muuttamista paljon siksi, että kasvuyrityksillä on jatkuvasti uusia innovaatioita ja ne pystyvät reagoimaan ripeämmin ja joustavammin, kuin vuosikymmeniä alalla toimineet organisaatiot.

Mitä mieltä olit Matin puheenvuorosta FinnBuildista? Meitä voi tulla tapaamaan vielä perjantaina 12.10. pisteelle 6g2.