Muutoskulttuurin omaksuminen

joulukuuta 12, 2019 Sigita Zalyte teknologia, digitalisaatio, kulttuuri

Digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin yrityksiin ja toimialoihin. Lisääntyvät vaatimukset uusista innovaatioista kiihdyttävät rakennusalan muutosvauhtia.

Teknologian kehitystahdin vuoksi toimialamme kulttuurin ja ajattelutapojen täytyy muuttua ja meidän on omaksuttava digitaalisten teknologioiden tarjoama dynaamisuus ja ketteryys. Mitä vaikutuksia muutoskulttuurilla on rakennusalalle? 

Digiaalisen kulttuurin merkitys liiketoiminnan suorituskyvylle ja kannattavuudelle lisääntyy joka sekunti. Tämä liittyy hyvin voimakkaasti siihen, miten käsittelemme informaatiota, opimme datasta ja tuomme ihmiset ulos siiloistaan kommunikoimaan läpinäkyvästi. Voidaksemme varmistaa rakennusalan tulevaisuuden meidän on toivotettava muutos tervetulleeksi.

 

New call-to-action

Muutoskulttuurin hyödyt:
  • Parempi laatu ja turvallisuus työmailla
  • Vankempi luottamus yhteiseen päämäärään
  • Rakennusalan ohjelmistot keskustelevat keskenään
  • Tiedon, kokemusten ja parhaiden toimintatapojen jakaminen
Tiedon läpinäkyvyys luo vahvan pohjan laatu- ja turvallisuuskulttuurille samalla kun se vaikuttaa koko arvoketjun ihmisiin ja prosesseihin. Innovaatioiden luominen ja toimialan suunnanmuutos edellyttää henkilökohtaista omistautumista ja halua muuttua.
 
Congrid nopeuttaa digitaalista muutosta kehittämällä rakennusalan laadun ja turvallisuuden hallintaa, parantaen siten kaikkien osapuolten yhteistyötä ja muuttaen laatu- ja turvallisuuskulttuuria. Jos etsit kumppania parantaaksesi laadun ja turvallisuuden hallintaa, toteuta liiketoimintasi seuraava vaihe meidän kanssamme.