Tarkastusasiakirjan koostamisen lähtökohdat

marraskuuta 30, 2021 Otto Ruusunen rakentaminen

Tarkastusasiakirjan laatimisen lähtökohtana on käytetty ympäristöministeriön ohjetta YM5/601/2015 jossa sanotaan, että työmaan tarkastusasiakirjan tulee sisältää tarkastukset liittyen rakennuksen:

1.     Turvallisuuteen.
2.     Terveellisyyteen.
3.     Pitkäaikaiskestävyyteen.
4.     Kantavien rakenteiden keskeisten ratkaisujen toteuttamiseen.
5.     Rakennustyön kosteudenhallintaan sekä rakennuksen kuivatukseen.

Lisäksi ohje toteaa, että ”Tarkastusasiakirjaan on lisäksi suositeltavaa merkitä rakennushankkeen laadusta ja laajuudesta riippuen muutkin olennaiset asiat, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että hanke tulee toteutetuksi rakentamista koskevien säännösten, myönnetyn luvan, hyväksyttyjen suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti.”

"Tarkastusasiakirja on rakennettu Talo80 nimikkeistöä mukaillen Ympäristöopas 43:n (Asuinkerrostalon tarkastusasiakirja) sekä Pääkaupunkiseudun, Turun, Oulun, Tampereen, Kuopion sekä useampien pienten kuntien tarkastusasiakirjojen pohjalta. Tarkastusasiakirjaan on lisäksi sisällytetty tarkastettavat asiat kantavien rakenteiden laatusuunnitelmasta, tuotekelpoisuuksien tarkastusasiakirjasta, kuivaketju10:stä. Ajatus tarkastusasiakirjassa on siis, että tämä yksi kokonaisuus kattaisi työmaan laadunhallinnan tarkastettavat asiat, josta voidaan siten todentaa rakennusvalvonnalle rakentamisen säädösten ja hyvän rakentamistavan mukaisuus. "

"Rakennusvalvontaviranomaisen vastuulla ei ole hyvän rakennustavan yksityiskohtainen valvonta, eikä se yksityiskohtaisesti pystyisi sitä valvomaankaan. Rakentamisen viranomaisvalvonnan tarkoitus ei ole taata rakentamisen hyvää laatua, vaan valvoa yleisen edun ja lain noudattamista.

Esimerkiksi viranomaisen käyttöön hyväksymää rakennusta ei voida perusoletuksena olettaa toteuttavan kaikilta osin hyvää rakentamistapaa. Rakennusvalvonta luottaakin hankkeen valvonnassa pitkälti rakennustyön tarkastusasiakirjaan, johon hankkeen osapuolet todentavat rakennuksen säädösten sekä hyvän rakentamistavan mukaisuuden. "