Valvonnan tärkeys ja vaikutus rakennustyössä – yleisesti ja tilaajan näkökulmasta

marraskuuta 18, 2021 Congrid rakentaminen, digitalisaatio

Congrid on julkaissut oppaan valvojien työn roolista rakennushankkeissa. Opasta varten tehdyn vertailun mukaan digitaalisella dokumentoinnilla saavutetaan merkittävää ajansäästöä valvontamenettelyssä perinteiseen verrattuna. Digitaalisten työkalujen avulla luodaan projektiympäristö, jossa hankkeen kaikki osapuolet voivat seurata valvontaprosessia läpinäkyvästi.
Valvojalla on tärkeä kaksiosainen rooli rakennushankkeessa. Ensisijaisesti valvoja toimii tilaajan yhteyshenkilönä ja varmistaa tilaajille asioiden etenevän suunnitellusti. Samalla hän toimii tiiviissä yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa ja tarvittaessa ohjeistaa heitä.
 
Rakennushankkeiden valvonnan tärkein tehtävä on varmistaa, että projekti täyttää projektille asetetut laatu-, turvallisuus-, aikataulu- ja budjettitavoitteet.  Projektin menestys on yhteinen ponnistus, ja hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki sidosryhmät otetaan mukaan valvontaprosessiin. Ideaalitilanteessa valvontaprosessi on läpinäkyvä ja vähentää väärinkäsityksiä laadun ja turvallisuuden suhteen ja siten valvonta hyödyttää kaikkia osapuolia. 
 
Valvonnalla voidaan myös parantaa työntekijöiden asennetta työhön, kun kokenut valvoja opastaa työntekijöitä ja tuo ylimääräisen silmäparin työmaalle. Tällöin työntekijät saavat tehtyä kerralla haluttua laatutasoa ja tällä tavoin poistavat ylimääräistä työtä.
 
Ammattimaisesti suoritettu valvonta vähentää riskien realisoitumisen todennäköisyyttä projekteissa ja vähentää siten asiakkaan ja urakoitsijan taloudellisia tappioita.