Digitala lösningar i byggbranchen

augusti 14, 2019 Congrid säkerhet, kvalitet, digitalisering, bygg

 
Den nordiska byggbranschen är känd för sin utmärkta kvalitet, sin hållbarhet och arkitektur av hög kvalitet. Denna e-bok är baserad på en finsk universitetsstudie och analyser av branschexperters åsikter. 

”En anmärkningsvärd mängd säkerhetsobservationer görs varje dag på vår arbetsplats. Utan en digital plattform hade dessa observationer aldrig sagts högt."

- Arbetsplatsingenjör

Plocka upp tips om implementering av digitala verktyg:
 
  • Digitala verktyg tar hantering av kvalitet och säkerhet till en helt ny nivå 
  • Digitala verktyg förbättrar arbetsplatsens effektivitet 
  • Informationsflöden 
  • Digitalisering som nyckelfaktor i personalengagemang 
  • Digitalisering förändrar hela byggbranschen 
  • Avsaknad av digital kultur och kompetens 
  • Har byggbranschen mod att förändra sig? 
  • Hur du börjar digitalisera ditt företag? 
 
Ladda gratis ned ett omfattande infopaket, vilka saker ska man ta i beaktande när det gäller digitala lösningar. 
 
LADDA E-BOK