Congrid julkaisi oppaan poikkeustilanteisiin varautumiseen rakennusalalla

syyskuuta 3, 2020 Congrid turvallisuus, tiedote, laatu

Alkanut vuosikymmen on osoittanut, että koko maailman tilanne voi muuttua lyhyessäkin ajassa, eikä muuttuneen tilanteen vaikutuksia voida aina ennakoida tarkasti. 

Tämän vuoksi kirjoitimme oppaan, johon on kerätty teoriaa ja työkaluja tuleviin poikkeusaikoihin varautumisen tueksi.
 
Oppaan tarkoituksena on antaa yleiskuva siitä, kuinka ohjata laatua, turvallisuutta ja kommunikaatiota poikkeusaikana. Lisäksi opasta varten on tehty kyselytutkimus, jonka vastauksiin kuvatut vaikutukset osittain perustuvat. 
 
84% Congridin kyselyyn vastanneista totesi, että digitaalisten työkalujen käyttäminen on lisääntynyt heidän yrityksissään poikkeusaikana. Useilta työmailta raportoitiin, että kulunut vuosi on vahvistanut merkittävästi heidän etätyökäytäntöjään. Koska etätyön tekeminen on yhä useammalla toimialalla jo enemmän sääntö kuin poikkeus, näemme, että sen vahvistuminen myös rakennusalalla on tervetullutta.
 
Mielestämme tärkeintä on ymmärtää se, että laadun- ja turvallisuuden hallinnan vaatimukset eivät katoa mihinkään poikkeusaikana. Jotta niiden ylläpitämisessä pysytään vähintään samalla tasolla kuin normaalina aikana, on tärkeää suunnitella niiden prosessit ennakolta riittävän kestäväksi. 

Kaikkea ei voi suunnitella tai tietää ennakkoon, mutta huolellinen varautuminen luo edellytykset onnistuneelle lopputulokselle. Lataa ilmainen opas ja lue lisää.

 
 
Lataa opas