Congrid julkaisi oppaan poikkeustilanteisiin varautumiseen rakennusalalla

syyskuuta 3, 2020 Congrid turvallisuus, tiedote, teknologia, congrid, laatu, rakentaminen, digitalisaatio

Alkanut vuosikymmen on osoittanut, että koko maailman tilanne voi muuttua lyhyessäkin ajassa, eikä muuttuneen tilanteen vaikutuksia voida aina ennakoida tarkasti. 

Tämän vuoksi kirjoitimme oppaan, johon on kerätty teoriaa ja työkaluja tuleviin poikkeusaikoihin varautumisen tueksi. Oppaan tarkoituksena on antaa yleiskuva siitä, kuinka ohjata laatua, turvallisuutta ja kommunikaatiota poikkeusaikana. Lisäksi opasta varten on tehty kyselytutkimus, jonka vastauksiin kuvatut vaikutukset osittain perustuvat. 
 
Oppaamme sisältää asiantuntijatietoa poikkeusajan vaikutuksista ja sen luomista haasteista työmaan laadun- ja turvallisuuden hallinnassa. Teoriaosuutemme koostuu sekä tutkitusta tiedosta että asiantuntijahaastatteluista – oppaaseemme on koottu näkemyksiä laajasti eri työmaan toimijoilta suunnittelijoista rakennustyöntekijöihin.
 
84% Congridin kyselyyn vastanneista totesi, että digitaalisten työkalujen käyttäminen on lisääntynyt heidän yrityksissään poikkeusaikana. Useilta työmailta raportoitiin, että kulunut vuosi on vahvistanut merkittävästi heidän etätyökäytäntöjään. Koska etätyön tekeminen on yhä useammalla toimialalla jo enemmän sääntö kuin poikkeus, näemme, että sen vahvistuminen myös rakennusalalla on tervetullutta.
 
Mielestämme tärkeintä on ymmärtää se, että laadun- ja turvallisuuden hallinnan vaatimukset eivät katoa mihinkään poikkeusaikana. Jotta niiden ylläpitämisessä pysytään vähintään samalla tasolla kuin normaalina aikana, on tärkeää suunnitella niiden prosessit ennakolta riittävän kestäväksi. On keskeistä ymmärtää se, että poikkeusaika vaikuttaa eri työmailla eri tavoin: osa työmaista on esimerkiksi toiminut vuoden 2020 koronatilanteen aikana lähes normaalisti, osaan tilanne on puolestaan vaikuttanut päinvastaisesti. On tärkeää hahmottaa oman yrityksen ja projektien toimintatavat ja ominaispiirteet, jotta riskejä voidaan arvioida pätevästi.
 
Congridin missio on viedä koko rakennusalan turvallisuuden ja laadunhallinta uudelle aikakaudelle kokonaisvaltaisella kulttuurin muutoksella ruohonjuuritasolta lähtien. Teemme tätä kehitystyötä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja haluamme aina tarjota myös asiakkaillemme väylän, jonka kautta he voivat kertoa näkemyksiään alasta. 

Sisällysluettelo

 • Johdanto
 • Onnistunut kommunikaatio on ratkaisevan tärkeää
 • Kuinka hoitaa viestintä onnistuneesti poikkeusaikana?
 • Laatu, turvallisuus ja kommunikaatio poikkeusaikana
 • Mitä rakentamisen laatu on? Rakennusprosessin laatu
 • Poikkeusajan haasteet työmaan laadunhallinnassa
 • Avainasemassa laadun tason jatkuva ylläpitäminen
 • Rakennustyömaan turvallisuus
 • Riskit turvallisuuden hallinnassa poikkeusaikana
 • Turvallisuuden tukipilarit poikkeusaikana
 • Kuinka turvallisuuden hallintaa ylläpidetään poikkeusaikana?
 • Laatu, turvallisuus ja kommunikaatio kulkevat käsi kädessä
 • Etätyö on vahvistanut asemaansa työmailla
 • Tunnista poikkeusajan aiheuttamat riskit ja vahvista prosessit ennakkoon
 • Congridista

Kaikkea ei voi suunnitella tai tietää ennakkoon, mutta huolellinen varautuminen luo edellytykset onnistuneelle lopputulokselle. Lataa ilmainen opas ja lue lisää.

 
 
Lataa opas