Innovaatiot, digitalisaatio ja rakennusalan tulevaisuus

lokakuuta 17, 2019 Taru Laurila rakentaminen, digitalisaatio, innovaatio, kulttuuri, tulevaisuus

Rakennusala on yksi vähiten digitalisoituneimmista aloista, McKinsey paljastaa. Alan haastavasta luonteesta huolimatta monia turvallisuuden, laadun, kannattavuuden ja tuottavuuden haasteita voidaan parantaa, kun käytetään oikeita teknologioita.

Ei ole myytti toimittaa nollavirheluovutuksia, riippumatta kuinka monimutkainen projekti on. Oikeiden prosessien, ihmisten ja tekniikan avulla voidaan seurata, analysoida ja ymmärtää mitä rakennustyömaalla todella tapahtuu ja tarvittaessa saada enemmän mahdollisuuksia reagoida. Tietää siis tarkalleen mitä on rakennettu ja miten.

Raconteurin mukaan rakennusalan esteitä teknologian hyödyntämiseen on; henkilöstön puute teknologian tukemiseen, budjetti, työntekijöiden ja johdon epävarmuus sekä puutteellinen tietämys käytettävissä olevasta uudesta teknologiasta. Kulttuurilla on lisäksi tärkeä rooli uuden teknologian omaksumisessa.

Luomalla turvallisuutta ja laatua arvostavaa kulttuuria ihmiset ymmärtävät roolinsa prosessissa riippumatta siitä, ovatko he esimiehiä, rakennusalan työntekijöitä vai projektipäälliköitä. He tietävät, että sekä laatu että turvallisuus ovat kaikkien vastuulla, kun he ymmärtävät kuinka heidän päivittäinen työnsä ja roolinsa kehittyvät ja muuttuvat kokonaiskuvan ja suorituskyvyn mukaan. Kouluttamalla ihmisiä uutta työkulttuuria ja -menetelmiä varten, on heidän myös helpompi käyttää teknologiaa. Ihmisten kouluttaminen lisää heidän tietämystään uusista teknologiamahdollisuuksista, mutta viime kädessä kulttuuri on askel rohkaistakseen ihmisiä tekemään yhteistyötä, luottamaan ja sitoutumaan. Yksi seuraus teknologian tukemasta luottamuksen ja avoimuuden kulttuurista on sujuva yhteistyö ilman siiloja. 

New call-to-action

Tässä blogikirjoituksessa käsittelen innovaatioiden, digitalisaation ja rakennusalan tulevaisuuden välisiä suhteita.

Innovaatio johtaa toimialan kehitystä 

Rakennusinnovaatioista keskustellessa teknologialla on johtava rooli toimialan kehittämisessä tulevaisuutta varten. Yhdessä lahjakkaiden ihmisten kanssa toimialalla on mahdollisuuksia kehittyä eteenpäin.

Construction Industry Training Board:in (CITB) raportti näyttää, että teknologialla on potentiaalia muuttaa kaikkia toimialan osia.

Raportti esittelee alan työntekijöiden tämän hetkisen tilanteen ja skenaarion vuonna 2030:

  1. Viiden vuoden säteellä teknologian käyttöönoton todennäköisyys kasvaa, kun innovaatioista ja teknologiasta tulee osa prosessia, joka liittyy esimerkiksi tekniseen toteutettavuuteen, kilpailuun, johtamiseen, teknologiastandardeihin, tutkimus- ja kehitysinvestointeihin sekä uusien menetelmien kysyntään.
  2. 20 vuoden kuluttua on suurten muutosten aika toimialalla, mukaan lukien radikaalit ennusteet automaatiosta ja teknologian toteutuksesta.

Uusien toimintatapojen, kuten teknologioiden, tarkoituksena on tehdä ihmisten työelämästä älykkäämpää - ei tehdä ihmisistä soveltumattomia toimialalle.  Jokaisella rakennusalan henkilöllä tulisi olla mahdollisuus oppia, kehittyä ja tehdä päätöksiä todellisten tapahtumien perusteella.

Innovaatiot ohjaavat toimialan kehitystä, mutta vain jos löytyy halua muuttaa ja kehittää prosesseja ja menetelmiä vastaamaan tulevaisuuden normeja. Vaikka evoluutio tarkoittaa yleensä kehitystä tietyn ajanjakson aikana, teknologian vallankumous on pitkäaikainen tie joka yleensä nähdään radikaalina muutoksena. Jos muutoksen aika digitalisoitumista kohti pysyy samana - milloin realistisesti teollisuuden vallankumous tapahtuu? Kehittyykö se vähitellen ajan myötä?

Digitalisaation kiireellisyys

Digitalisaatio on avaintekijä tehokkuuden lisäämisessä myös operatiivisella tasolla. Globaali konsulttiyritys Oliver Wyman, sanoo raportissaan ”Digitalization of the construction industry - the revolution is underway” seuraavasti; "Teollisuuden toimijat ovat edelleen hämmentyneitä ja empivät muutoksista ja uudesta teknologiasta." Raportissa kerrotaan, että digitalisaatio tarjoaa erilaisia tapoja vähentää kustannuksia ja myöhästyksiä, lisätä turvallisuutta ja minimoida ympäristövaikutukset kaikessa, aina vuorovaikutteisista työprosesseista koneiden, laitteiden ja työntekijöiden yhdistämiseen toimialamalleihin. Jos toimialalla ei ole kiirettä, digitaalista muutosta ei tapahdu.

Digitalisaation kiireellisyyden on tultava ihmisistä:

  1. Muutoksen etujen ja haittojen analysointi on hyvä tapa aloittaa
  2. Laske myös, kuinka nykyiset menetelmät tukevat huomisen visiota
  3. Ota organisaatiosi mukaan muutokseen ja arvonjakoon - ei siiloja
  4. Tee päätös siitä, miten teoista tulee totta
  5. Valitse kumppani, joka tarjoaa enemmän kuin teknisen ratkaisun

Rakennusalan tulevaisuus

Toimialan suuret muutostekijät, kuten digitalisaatio, kaupungistuminen ja kestävä kehitys, vaikuttavat rakennusalan tulevaisuuteen yhdessä työvoiman demografisten muutosten kanssa.

Koko toimiala tarvitsee kiireellisyyttä ihmisten sitouttamiseksi oikeisiin prosesseihin, dataan ja teknologiaan, jotta yhteistyö toimii paremmin ja tuottavuus ja kannattavuus nousee. Koska teknologia ja digitalisaatio ovat oikeasti menestystekijöitä eivätkä vain toimialan kannalta "nice to have" -asioita, on kehitettävä uusia ajattelutapoja – mukaan lukien henkilöiden palkkaus korkeimpien mahdollisten turvallisuus- ja laatustandardien mukaisten hankkeiden toimittamiseen. Jos toimiala on tulevaisuudessa edelleen vähiten digitalisoituneiden joukossa, miten uuden sukupolven työntekijät näkevät sen? Nyt edelläkävijöille ja digitaalisesti ajatteleville ihmisille on enemmän kuin koskaan kysyntää, jotta he voivat johtaa muutostietä kohti uusia työskentelytapoja ja tulevaisuutta. Itse asiassa millenniaalien lukumäärä on jo puolet nykyisestä työvoimasta, ja sen odotetaan olevan lähempänä 75 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Uusien sukupolvien houkutteleminen toimialalle on välttämätöntä kaikille alan yrityksille.

Rakentamisen innovaatiot, digitalisaatio ja toimialan tulevaisuus riippuvat lahjakkaista ihmisistä, jotka ovat halukkaita viemään toimialaa eteenpäin. Houkuttelemalla oikeita kykyjä rakennusalan on muutettava ajattelutapaansa kohti laatu- ja turvallisuuskulttuuria. Ilman laatu- ja turvallisuuskulttuuria ei ole luottamusta ja ilman luottamusta ei ole sitoutumista tai ammatillista ylpeyttä.

Digitaaliset ratkaisut rakennusalalla -käsikirja antaa sinulle tiiviin katsauksen digitalisaation tärkeimpiin hyötyihin ja haasteisiin alalla sekä tarjoaa sinulle hyödyllisiä vinkkejä ohjelmistotarjoajan valintaan.

Lataa ilmaiseksi kattava infopaketti, mitä asioita pitää ottaa huomioon digitaalisten ratkaisujen osalta. 

LATAA KÄSIKIRJA