Lean-filosofia rakennusalalla - parhaat vinkit LCI-päiviltä

kesäkuuta 6, 2019 Otto Ruusunen congrid, tapahtumat

Maanantaina 3.6.2019 kaksi Congridin työntekijää osallistui LCI-päivien Lean-filosofian toiminnallisuuksia käsittelevään valmennustapahtumaan. Päivän tavoitteena oli tutustua Leanin eri osa-alueisiin yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. 

Valmennuspäivänä saimme tärkeitä oppeja muun muassa tahtituotannosta, Big Room -toiminnasta sekä tiimityöskentelystä. Päivän aikana pääsimmekin osallistumaan moniin mielenkiintoisiin keskusteluihin muiden alan ammattilaisten ja visionäärien kanssa.  

Leanin perustavanlaatuinen periaate, hukan vähentäminen, ei ole rakentamisessa aivan niin yksinkertaista ja helppoa, kuin usein oletetaan. Periaatteiden toteutumista ei ratkaista vain yhdellä työkalulla tai toimintatavalla rakentamisessa, vaan sen toteutumiseen tarvitaan useita erilaisia ratkaisuja, joita yhdistämällä luodaan tehokas ja nykyaikainen rakentamistapa.  

Eräs päivän tärkeä oppi oli se, että rakentaminen on edelleen Suomessa melko konservatiivista. Tämä merkitsee sitä, että erilaiset Lean-tyyppiset ratkaisut on syytä tuoda toimintaan portaittain, jotta ala ja ihmiset saavat aikaa sopeutua niiden tuomiin muutoksiin. 

Congrid tarjoaa ratkaisun, joka vähentää rakentamisen hukkaa ja tehostaa koko rakennusprosessia vaihe vaiheelta. Meille on tärkeää osallistaa kaikki toimijat alan kehittämiseen, sillä uskomme, että yhteistyöllä ja monipuolisilla näkökulmilla saavutetaan innovatiivisimmat tulokset.  

Halu muuttua ja ottaa uusia, innovatiivisia toimintatapoja käyttöön lähtee kuitenkin aina yksilöistä. Tästä Congrid on erinomainen esimerkki, sillä ilman muutaman ihmisen ideaa sekä pientä tiimiä, jolla oli voimakas tahtotila muutokseen, ei Suomen rakennusala olisi siinä pisteessä, kuin se nyt on. Kuten valmennuspäivän työpajoissa huomattiin, alan kehittämiseen on jo olemassa tehokkaita, hyviä ja toimivia ratkaisuja. Enää on kyse ihmisten halusta muuttua.