Tre fördelar med att använda digitala verktyg som fastighetsägare

november 8, 2021 Congrid digitalisering, samarbete, byggbranschen, fastighetsägare

1. Kontrollera din data
Congrids-mjukvara hjälper dig i realtid att hålla dig uppdaterad med projekt-relaterad data som du behöver för att fatta korrekta beslut – allt samtidigt som er höga standard för kvalitet och säkerhet upprätthålls. Anpassa och centralisera arbetsflöden, exempelvis genom utvalda KMA -processer och säkerställa att era visioner och krav efterföljs av högsta kvalitet.
  • Standardisera mallar och data över projekt, samma höga kvalitet för alla projekt
  • Lära er av tidigare misstag, vara pro-aktiva och undvika onödiga risker vid planering av nya projekt
  • Ökad spårbarhet
2. Effektivisera
Genom att använda er av Congrids lösning så ökar ni inte bara lönsamheten, utan även samarbetet förbättras med huvudentreprenörer och underleverantörer i realtid, för att minska risken för tvister, förseningar, ändring och tilläggskostnader. Alla befinner sig på samma blad och byggnadskulturen uppmuntras mot samarbete och transparens.
  • Förstå förändringar när de sker och justera i realtid
  • Alla jobbar i samma system, kontrollera processer och data över projektets livscykel
3. Steget före
Tanken med Congrids plattform är att alla kontroller för kvalitet, miljö och säkerhet i ett byggprojekt skall säkerställa att de erbjudna bostäderna är attraktiva och trygga hem, samt i ett välförvaltat fastighetsbestånd.
 
Detta ger förutsättningar för hållbara stabila fastighetsvärden och goda kundrelationer, som i sin tur genererar i positiva effekter för ert varumärke.
  • Utvärdera er kvalitetsstandard i realtid genom övergripande insyn i projektet
  • Få fastighetshistoriken sammanställd för en förenklad fastighetsrenovering och garantiärendehantering
 
Kontakta oss för att höra mer och ta kontroll över dina utvecklingsprojekt med insyn i varje steg i processen.
 
Andrej
Andrej Silverörn
Försäljningschef Sverige
(+46) 70 667 3600
 
 
 
Testa gratis SWE-01