Työmme perustuu palautteeseesi – vuoden 2022 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

kesäkuuta 16, 2022 Congrid congrid, asiakkaat

Keväällä 2022 lähetimme vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tavoitteena oli oppia, miten voimme kehittää ohjelmistoa vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeita ja toiveita. Kyselyyn vastasi 1133 käyttäjää Suomessa ja Ruotsissa ja saimme runsaasti vastauksia niin pääurakoitsijoilta, rakennuttajilta, aliurakoitsijoilta, suunnittelijoilta kuin myös rakentajilta. Kyselyn tulokset osoittavat, että Congridin käyttäjät ovat tyytyväisiä yritykseen ja osaavat käyttää ohjelmistoa hyvin.

Asiakkaiden tarpeet kaiken keskiössä

Congrid-ohjelmisto on keskittynyt ja erikoistunut laadunvalvontaprosessiin. Työntekijöillämme on laaja kokemus erilaisista rakentamisen työtehtävistä. Kun kaksi rakennusmestaria perustivat Congridin vuonna 2013, he uskoivat, että työmaiden laadun- ja turvallisuuden hallinta tulisi tehdä älykkäämmin kuin käyttämällä paperia, kynää ja Excel-tiedostoja. Rakennusmestarit päättivät tehdä jotain asialle. Verkostoista löytyivät sopivat henkilöt, ja pian kasassa oli kuuden hengen tiimi, joka perusti Congridin. Uskoimme tuolloin, kuten kuten vielä tänä päivänäkin, että kaikki laatu- ja turvallisuusjohtamistiedot tulee jakaa eri sidosryhmien kanssa sidosryhmien kanssa, jotta voidaan rakentaa tiiviimpää yhteistyötä työmaalla. Siksi Congrid perustettiin ja ohjelmistoa alettiin kehittämään yhdessä asiakkaiden kanssa. Heidän toiveensa ovat alusta alkaen olleet tuotteiden, palveluiden ja ohjelmiston kehittämisen tärkein lähtökohta.

Kyselyssä tiedustelimme, että mihin käyttäjämme ovat erityisen tyytyväisiä ohjelmistossa.
Eräs valvoja vastasi, että häntä ilahduttaa uusi Tarkastusasiakirja, joka on yksi vuonna 2021 lanseeraamistamme tuotteista ja jonka tarkoituksena on auttaa työmaakokousten tehtävien listaukseen, suunnitelmapuutteiden hallintaan sekä lisä- ja muutostöiden hyväksyntöjen seurantaan. Eräs aliurakoitsija puolestaan kommentoi, että Congridin ansiosta kaikki ”paperit” ovat aina mukana digitaalisessa muodossa, mikä auttaa järjestämään ja käsittelemään tietoa. Kyselyyn vastannut pääurakoitsija oli samalla linjalla: ”Suuri osa dokumentaatiosta voidaan säilyttää samassa paikassa kaikkien nähtävillä ja käytettävissä”.

Vastaajat olivat erityisen kiitollisia Congridin luotettavuudesta, helppokäyttöisyydestä ja selkeydestä. Kuten aliurakoitsijoiden palaute ja kyselyvastaukset asteikolla 15 vahvistavat, Congridin mobiilisovellus on luotettava (4/5), helppokäyttöinen (3,95/5) ja selkeä (3,9/5).

Yhdeksän kymmenestä kokee, että me Congridilla välitämme heistä asiakkaana

”Asiakastuen nopea reagointiaika osoittaa, että asiakas on tärkeä” - aliurakoitsija

Kyselyssä kysyimme, tuntevatko käyttäjät, että Congrid välittää heistä asiakkaina. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta koki meidän välittävän. Erityisesti avointa palautetta nopeista ja selkeistä vastauksista ja nopeasta vasteajasta asiakaspalvelussamme pidettiin todisteena siitä, että välitämme.

”Aina avuliaat, uskomattoman nopeat vastaukset!” - valvoja

Asiakkaat mukana ohjelmistokehityksessä

Asiakastyytyväisyystutkimuksemme on meille vuosittainen työskentelytapaja kanava, jonka kautta voimme kerätä palautetta. Aikaisempien vuosien palautteen perusteella webinaareihin liittyvät toiveet on täytetty järjestämällä useita ohjelmistoihin, laatuun ja turvallisuuteen liittyviä webinaareja ja koulutuksia. Haluamme tukea käyttäjiemme Congrid-taitoja huomioimalla eri tasoisten käyttäjien tarpeet aina aloittelijasta pääkäyttäjiin asti.

Olemme viime vuosina saaneet merkittävän määrän avointa palautetta siitä, mistä asiakkaamme pitävät ohjelmistossa ja mitä parannuksia he haluaisivat meidän toteuttavan ohjelmiston olemassa oleviin ominaisuuksiin. Laaja näkemys hienosäätöä vaativista toiminnoista antaa meille paremman käsityksen siitä, miten parantaa niitä.

”Helppo ymmärtää ja helppo käyttää” - valvoja

Kyselyn palautteen perusteella tuotetiimi keskittyy selkeyden parantamiseen kehittämällä ohjelmistoa intuitiiviseen suuntaan. Intuitiivisuuden lisäksi tuotekehityksessä painotetaan käyttäjien monipuolisten tarpeiden huomioimista. Vuotuisen asiakastyytyväisyyskyselyn keskeinen osa ja haluttu tulos on laaja näkökulma siihen, miten ja mitä kehittää vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita.

Kyselyn tuloksista voidaan päätellä, että käyttäjät tuntevat Congridin hyvin, ja heidän kehitysideansa viittaavat siihen, että he ovat pohtineet ohjelmistoa ja sen toimintoja syvällisesti. Yhtenä esimerkkinä on, että muutaman vuoden takaisen asiakastyytyväisyyskyselyn palautteen perusteella tehtiin SokoPron ja Congridin välinen integraatio nimeltä Sokolink. Integraation avulla kaikki suunnitelmat siirretään SokoPro-projektipankista Congrid-ohjelmistoon. Toinen kyselyn palautteen perusteella toteutettu konkreettinen toimenpide johti siihen, että kehitimme toiminnon havaintojen tekemiseen Congrid Live -palvelussa.

Tänä vuonna huomasimme, että käyttäjämme toivovat tuotesivuja, jotka voisivat selittää ominaisuuksia tarkemmin esimerkiksi käyttämällä erilaisia käyttötapausesimerkkejä ja skenaarioita. Lisäksi korostettiin erilaisia verkostoitumistapahtumia ensisijaisesti Congrid-käyttäjille. Molempien ehdotusten osalta ryhdymme jo toimiin, joista tiedotetaan tarkemmin Congrid-käyttäjien uutiskirjeessä.

Haluamme kiittää käyttäjiämme heidän panoksestaan rakennusalan laadun ja turvallisuuden digitalisoinnissa.