Laatu on jokaisen vastuulla

tammikuuta 24, 2020 Sigita Zalyte laatu, digitalisaatio

Laatuongelmat ovat yksi merkittävimmistä syistä rakennusalan hukan syntymiselle. Tämän seurauksena projektitiimin jäsenet joutuvat painimaan tuotannon tehottomuuden, ylituotannon, väärinymmärrysten ja työvaiheiden toistamisen parissa. 

Miksi rakennustyömaan laatuketjussa ilmenee hukkaa? Syitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  • sidosryhmien puutteellinen osallistuminen, sitoutuminen ja yhteistyö
  • laadunhallinnan vakiintuneiden menetelmien puuttuminen
  • työmaalta tai toimistolta tuleva puutteellinen viestintä
  • ei pääsyä reaaliaikaiseen tietoon  
  • paperipohjaiset prosessit

Laadun parantaminen työmaalla palvelee koko rakentamisen toimitusketjua. Paperipohjaisten prosessien digitalisointi on erittäin tehokas lähestymistapa laadunvarmistukseen ja ennakoivaan laadunhallintaan, sillä digitalisoinnilla varmistetaan asiakirjojen saatavuus hankkeen kaikissa vaiheissa hankkeen sidosryhmien välisen yhteistyön ja näiden osallistumisen parantamiseksi. 

Digitalisoinnin viisi merkittävintä hyötyä laadun parantamiseksi rakennusalalla ovat

  1. parempi tuottavuus ja pienemmät kustannukset
  2. pienempi rakennushukan määrä, entistä kestävämpi työympäristö
  3. hankkeen sidosryhmien osallistuminen ja sitoutuminen 
  4. sujuvampi yhteistoiminta ja yhteistyö 
  5. vähemmän toistettavia työvaiheita, kun työt tehdään kerralla oikein

Olipa rakennushanke sitten miten monimutkainen tahansa tai kohteena oleva rakennustyyppi sitten asuin-, liike-, hallinto- tai teollisuusrakennus, laatu on jokaisen vastuulla. 

New call-to-action