Innovation, digitalisering och byggbranschens framtid

16
Oct
2019

Byggbranschen är en av de minst digitaliserade industrierna, precis innan jordbruk och jakt, avslöjar McKinsey. Trots komplexiteten i branschen kan många utmaningar inom säkerhet, kvalitet, lönsamhet och produktivitet förbättras när man använder rätta digitala verktyg.

Att leverera byggnader med nollfel är inte en myt, oavsett hur komplicerat projektet är. Med rätt processer, människor och teknik kan du övervaka, analysera och förstå vad som verkligen händer på din byggarbetsplats och få fler möjligheter att reagera vid behov. Du vet exakt vad som har byggts och hur.

Enligt Raconteur är barriärer inom byggbranschen för att godta ny teknik; brist på personal för att stöda tekniken, budgeten, anställdas och ledningens osäkerhet och brist på kunskap om ny tillgänglig teknik. Kulturen spelar en viktig roll i att anta ny teknik. Genom att skapa en kultur som omfattar säkerhets- och kvalitetsfrågor kommer människor att förstå sin roll i processen oavsett om de är platschefer, byggnadsarbetare eller projektledare. De kommer att veta att både kvalitet och säkerhet är allas ansvar, när de förstår hur deras dagliga arbete och roll utvecklas och förändras i enlighet med den stora bilden och prestationen. Genom att utbilda människor mot en ny arbetskultur och metoder kommer det också att bli lättare att använda ny teknik. Att utbilda och skola människor kommer definitivt att öka deras kunskap om de nya teknikmöjligheterna, men i slutändan kommer kultur att vara en språngbräda för att uppmuntra människor till samarbete, förtroende och engagemang. Ett resultat av kulturen med förtroende och öppenhet som stöds av teknik är att arbeta smidigt tillsammans utan silor.

 I det här blogginlägget kommer jag att gå igenom aspekter beträffande förhållandet mellan innovation, digitalisering och byggbranschens framtid.

Innovation driver branschens utveckling och revolution

När man diskuterar bygginnovationer spelar teknik en ledande roll när det gäller att utveckla industrin för att vara framtidsklar. Tillsammans med begåvade människor kommer branschen att ha möjligheter att gå vidare.

En rapport från Construction Industry Training Board (CITB) förklarar att tekniken har potential att förändra alla delar av byggbranschen.

Rapporten belyser scenarier för industrins arbetskraft nu och 2030 enligt följande:

  1. Under en femårsperiod kommer sannolikheten för teknikadoption att utvecklas när innovation och teknik blir en del av processen, till exempel relaterat till teknisk genomförbarhet, konkurrens, ledning, teknikstandarder, FoU-investeringar och efterfrågan på nya metoder
  2. Om 20 år är det dags för förändringar i byggbranschen inklusive radikala prognoser för automatisering och teknikimplementering

Nya tillvägagångssätt, till exempel byggteknik, är avsedda att göra människors arbetsliv smartare - inte att göra människorna oanvändbara för industrin. Varje person inom bygg bör ha en möjlighet att lära sig, utveckla och fatta beslut baserade på verkliga händelser.

Innovation kommer att driva branschens utveckling och revolution, men bara om det finns vilja och brådska att förändra och utveckla processer och metoder för att uppfylla framtida standarder. Även om evolutionen i allmänhet står för utveckling under en viss period, är revolution en långsiktig väg som ses som radikal förändring. Om brådskan mot digitalisering förblir densamma - realistiskt sett, när kommer branschrevolutionen att äga rum? Kommer det att utvecklas gradvis med tiden?

Brådskan mot digitalisering

Digitalisering är en nyckelfaktor för att öka effektiviteten även på operativ nivå. Oliver Wyman, en global ledningskonsult säger i sin rapport Digitalization of the construction industry – the revolution is underway följande; "branschaktörer är fortfarande förvirrade och tvekande om förändring och ny teknik." Rapporten förklarar att digitalisering erbjuder olika sätt att minska kostnader och förseningar, öka säkerheten och minimera miljöpåverkan med allt från interaktiva arbetsprocesser till anslutning av maskiner, utrustning och arbetare till industrimodeller. Om det inte finns någon brådska inom branschen kommer digital förändring inte att ske.

Brådskan mot digitalisering måste komma från folket:

  1. Att analysera för- och nackdelar för förändring är ett bra sätt att börja.
  2. Beräkna också hur nuvarande metoder stöder visionen för morgondagen.
  3. Engagera din organisation i förändring och värdedelning - inga silos
  4. Ta beslutet om hur du gör dina handlingar till verklighet
  5. Välj en partner som erbjuder mer än en teknisk lösning

Branschens framtid

Stora förändringsfaktorer inom industrin, som till exempel digitalisering, urbanisering och hållbarhet, utformar bygglandskapets framtid tillsammans med demografiska förändringar inom arbetskraften.

Hela branschen behöver brådska för att ansluta människor till rätt process, data och teknik, för att arbeta bättre tillsammans och öka produktiviteten och lönsamheten. Eftersom teknik och digitalisering verkligen är en framgångsfaktor och inte bara trevliga för branschen, måste nya tankesätt utvecklas – alt från att anställa förändringsvilliga människor till att leverera projekt med högsta möjliga säkerhets- och kvalitetsstandard. Om industrin fortfarande är bland de minst digitaliserade i framtiden, hur kommer den att ses av de nya generationens arbetskraft? Det finns nu mer än någonsin en efterfrågan på föregångare, tidiga adoptörer och digitalt sinnade människor att ändra banans gång mot nya sätt att arbeta och ett framtida beredskap. Faktum är att millennialer redan är hälften av arbetskraften idag och förväntas bli närmare 75% fram till 2030. Att attrahera nya generationer till branschen är en måste-vinna strid för alla i branschen.

Byggnadsinnovation, digitalisering och branschens framtid beror på begåvade människor som är villiga att driva branschen framåt. Genom att attrahera rätt talang måste byggbranschen ändra sitt tankesätt mot en kvalitet och säkerhetskultur. Utan en kvalitet och säkerhetskultur finns det inget förtroende. Utan förtroende finns det inget engagemang eller professionell stolthet. 

Läs i vår e-bok, vilka konkurrensfördelar som man kan uppnå med en noggrannare registrering av kvalitets- och säkerhetsprocesser.

LADDA E-BOK

säkerhet, kvalitet, digitalisering, bygg